Producto

VHF / UHF Antena de Base

VHF: 144-174MHz UHF: 400-470MHz VHF UHF: 144 / 430MHz
1-8 of 8